• naslovna
  • mail

Проблем месецаУ овој секцији ћемо сваког месеца постављати нове проблеме из математике и информатике. Решења и предлоге проблема слати електронском поштом на адресу pom@dms.rs до краја месеца.


Проблем месеца 2013

Секција "Проблем месеца" доноси по три односно два проблема из математике и информатике сваког првог у месецу. Нама није битно да ли сте ученик или не, жеља нам је да ова секција буде интересантна како ученицима тако и свима који желе да се играју са занимљивим проблемима.
Често постављана питања
Архива проблема из математике са решењима
Архива проблема из информатике са решењима

Ако ниси с временом кратак,

Ти реши О задатак.

Ако желиш неки тежи,

Можда ти Б боље лежи.

Ако су оба била проста,

Немој да кажеш "Доста!",

Задатак А је за тебе!

Најуспешнији ученици ће на крају циклуса, јула наредна године, бити награђени. Задаци ће сваког месеца бити означени као А, Б и О проблеми. Ученици основних школа ће решавати проблем О. Проблем Б је намењен ученицима гиманзија и средњих школа као и ученицима првог разреда специјалних математичких одељења. Проблем А је сложенији и намењен је свима. Ова подела је битна због рангирања успешности ученика. Наравно, свако је добродошао да шаље решења за све проблеме. На крају месеца, поред званичних решења, објавићемо и сва она креативна и маштовита решења која пристигну редакцији, са назнаком имена аутора.

Овом приликом позивамо све читаоце да нам шаљу предлоге проблема за које мисле да су погодни за проблеме месеца. Од предлагача се очекује да пошаље и детаљно решење проблема. Очекујемо да су послати задаци оргинални.

Почетком наредног циклуса, редакција ће издати електронску верзију билтена са проблемима месеца. Билтен ће, поред свих проблема месеца за званичним решењима, садржати сва занимљива решења која су објављена током циклуса, као и интересантне задаке које сте нам послали а нису били одабрани за неке од проблема месеца.