• naslovna
  • mail

Књиге и часописи у издaњу Друштва математичара Србије


Часописи


Материјали за младе математичаре


Ова серија књига, намењена за помоћ младим математичарима и њихово припремање за математичка такмичења, објављује се почев од 1964. године и до сада је објављено 49 књига (многе од њих у више издања). Садашњи уредник едиције је Зоран Каделбург.
Посебна издања


Поред наведених, Друштво повремено објављује и посебна издања, од којих се тренутно могу добити: