• naslovna
  • mail

Републички семинар 2009.


о настави математике и рачунарства у основним и средњим школама

Семинари ће се одржати у Београду, 17. и 18. јануара 2009. године.

Семинари су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под називима:

  1. Унапређивање наставе математике у старијим разредима основних школа (број 036).

  2. Унапређивање наставе математике у средњим школама (број 026).

  3. Унапређивање наставе рачунарства у основним и средњим школама (број 063).

Коначан програм и распоред предавања:
Овде су материјали за већину тема у електронском облику: