Zimski seminar MAT 1, 2011

piše: Erna Oklapi

Ovogodišnji ciklus seminara matematike u Istraživačkoj Stanici Petnica otvoren je 1. marta i trajao je sve do jutarnjih časova 7. marta. U ovom periodu se većina polaznika seminara Matematika 1 prvi put upoznala sa Petnicom i njenim načinom istraživačkog rada. Vođa ovog seminara bio je Milovan Šuvakov, a u realizaciji i organizaciji seminara su učestvovali i studenti saradnici, kao i stručni saradnici. Mladi petnički matematičari su se upoznali sa elementarnim pojmovima u matematici, kao i sa nizom naučno popularnih tema. Paralelno sa matematikom, u istom periodu su se održavali i seminari Astronomije 1 i Fizike 1.

Pored predavanja, seminarskih radova i upoznavanja sa vanškolskom matematikom, polaznici su zajedno sa vođom i saradnicima demonstrirali sadašnji problem smeštajnog kapaciteta u IS Petnica. Kratak video o tome možete pogledati na donjem linku.

Ove godine, novom ciklusu seminara matematike prisustvovalo je 29 novih polaznika. Listu polaznika možete pogledati ovde.


Listu održanih predavanja (po redosledu kojim su držana) možete pogledati u tabeli ispod.

Rb Tema predavanja Predavač
01 Zašto se (ne)baviti naukom (Sve o nauci) Aleksandar Bogojević
02 Izvrnuti svet (Inverzija i njene primjene ) Mladen Zekić
03 O lepom u matematici Vojislav Petrović
04 Malo kombinatorike Marko Đikić
05 Neke osobine realne prave Marko Đikić
06 Trouglovi i četvorouglovi Đura Paunić
07 Rad sa programom Geogebra Neša Lazović
08 Uvod u rad sa LaTeX-om Jelena Hadži-Purić
09 The World Of Matrix (Uvod u linearnu algebru) Erna Oklapi
10 Paukov svet (Uvod u teoriju grafova) Sanela Numanović
11 Hajde da brojimo do oo Andreja Ilić
12 O eksponencijalnim krivama Marjia Nešković