Istraživačka stanica Petnica - Seminar matematike

Blog seminara matematike

piše: Andreja Ilić

Počev od 13. aprila 2011. godine tim seminara matematike zajedno sa polaznicima istog, vodiće blog. Na meniju možete naći razne novosti, zanimljivosti, probleme... iz svakodnevnog života jednog matematičara.

Ukoliko imate neku zanimljivost koju bi ste želeli da podelite sa drugima, kontaktirajte nas preko e-maila a mi ćemo to okačiti na blog.


Ukoliko imate neku zaniljivost koju bi ste želeli da podelite sa drugima, kontaktirajte nas preko e-maila a mi ćemo to okačiti na blog.