Istraživačka stanica Petnica - Seminar matematike

Priče polaznika

piše: Andreja Ilić

Kako bi malo oplemenili priču o seminaru i samoj petnici, pored ovih bombardovanja tehničkih stvari, uveli smo sekciju: Priče polaznika u delu Polaznici. Tekstove će pisati naši sadašnji / bivši polaznici.

Za početak ubacili smo tekst My story, Danice Kosanović. Tekstove ćemo parelelno postavljati i na blogu, gde će svi koji to žele moći da ostave komentare...

Uživajte...