Konferencija

Tokom jednogodišnjeg ciklusa seminara (zimski, prolećni, letnji i jesenji seminar) učenici, polaznici obrazovnih programa ISP, imaju priliku da iniciraju i razrade temu za istraživanje, obave potrebna ispitivanje i analize, izvedu odgovarajuće zaključke i rezultate prikažu u formi pisanog naučnog rada. Poslednja faza u godišnjem ciklusu je konferencija na kojoj krajem svake godine pojedini autori, predstavnici seminara, prezentuju svoje radove.

Konferencijski radovi seminara matematike

Objavljeni radovi su vlasništvo njihovi autora.

Legenda: uz svaki rad stoje oznake 'P' ili 'U' koje označavaju poster prezentaciju odnosno usmenu prezentaciju na konferenciji.

2010 godina


Poster prezentacije seminara MATEMATIKE

UP End-homogeni grafovi Rade Špegar
P Analiza socijalne mreže Facebook.com sajta Tamara Djordjevic, Stefan Stojanović
P Perfect State Transfer Anja Radojevic, Stefan Mihajlovic
P Fraktalna dimenzija potpisa Ana Stanojević, Aleksandra Nerandžić
P Stabilizovanje Markowitzevog modela Djordje Rakić
P Fibonačijeve kocke Vukašin Stojisavljević, Mihajlo Cekić

2008 godina


U Aditivna kombinatorika Dušan Milijančević i Mihajlo Cekić
P Numeričke metode za odredjivanje SV Erna Oklapi, Sanela Numanović
P Konfiguracija kružnica Marija Stanojević
P Geometrija Masa Jovana Perović i Jelena Krmar

2007 godina


U Odradjivanje granica Ramzejevih brojeva metodom slučajnih grafova Aleksandar Trokicić i Nikola Milosavljević
P Hamingov kod kao savršen kod Erna Oklapi i Sanela Numanović
P Kombinatorni identiteti izvedeni Fibonačijevim i Katalanovim matricama Stefan Stanimirovič i Mladen Pantić

2005 godina


U End-Homogeni grafovi Jovana Nikolov, Andreja Ilić i Uroš Rajković

2004 godina


U Banah Tarski baradoh Biljana Bajić, Velibor Bojkovič, Andreja Ilić i Miloš Kosanović

2003 godina


U Ispitivanje magičnosti grafa po čvorovima Biljana Bajić, Ivan Stanimirović i Tijana Kovačević