Istraživačka stanica Petnica

Istraživačka stanica Petnica je organizacija koja se profesionalno bavi podrškom i obrazovanjem mladih koji prevazilaze nivo regularnih školskih programa, po čemu je jedinstvena na teritoriji Centralne i Jugoistočne Evrope. Može se nazvati svojevrsnom „školom za talente“. Rad u Stanici organizovan je kroz seminare različitih programa, i u većinu programa je uključena srednjoškolska populacija učenika. Sem njih, seminarima prisustvuju i osnovci, studenti i nastavnici.

Istrazivacka stanicua u Petnici osnovana je u leto 1982. godine, na inicijativu grupe mladih ljudi - naucnika, nastavnika, studenata i ucenika koji su osecali potrebu za kvalitetnijim naucnim obrazovanjem. Inicijativu su mnogi brzo razumeli i podrzali. Srpska Akademija nauka i umetnosti, Univerzitet u Beogradu, ministarstvo za nauku, tehnologiju i obrazovanje (u to vreme su se zvali drugacije), organizacija Mladih istrazivaca, kao i brojne kulturne, obrazovne, naucne i privredne organizacije grada Valjeva, Srbije kao i cele prethodne Jugoslavije. Od pocetka ona je samostalna, nevladina organizacija stvorena sa osnovnom idejom da okuplja mlade zainteresovane za naucno-istrazivacki rad, koji bi, zajedno sa profesionalnim naucnicima i strucnjacima zadovoljavali svoja interesovanja, neformalno razmenjivali ideje i iskustva i stvaralacki prosirivali svoja znanja.


Istraživačka stanica Petnica smeštena je u selu Petnica, oko 7 km jugoistočno od Valjeva, tj. oko 90 km jugozapadno od Beograda. Na ovom mestu nalaze se brojna kulturna i prirodna obeležja, na prvom mestu Petnička pećina (spomenik prirode i arheološko neolitsko nalazište). U blizini Stanice, nekoliko kilometara zapadno, nalazi se klisura reke Gradac, jedan od tri predela izuzetnih odlika na teritoriji Srbije. U neposrednoj blizini IS Petnica nalazi se i Crkva Uspenja presvete Bogorodice (podignuta na ostacima srednjovekovnog manastira), Petničko jezero (veštačka akumulacija), Rekreativni centar.