Seminar matematike

Matematika... Izgovoriš i misliš...
Da li je potrebna bilo koja druga reč uz to?

Većina srednjoškolaca u Srbiji nažalost ne vide matematiku dalje od "nabacanih formula". Seminar matematike u ISP organizovan je tako da polaznicima pruži znanje nepokriveno školskim gradivom na jedan zanimljiv i inspirativan način. Akcenat se stavlja na približavanju pojma naučnog istraživanja. Od samih polaznika se ne očekuje preveliko predznanje, međutim tu je potrebna zainteresovanost i ljubav prema jednoj od najlepših nauka.


Tim seminara

  1. Rukovodilac seminara
  2. Stručni saradnici
  3. Mlađi saradnici