Istraživačka stanica Petnica - Seminar matematike

Polaznici seminara matematike

“ Mi priznajemo da medju decom sa kojom radimo ima one koja su pametnija od nas. Ne znamo koji su to, ni koliko su pametniji, ali moramo da ih strašno poštujemo. Ne smemo da ih potcenjujemo, jer ako im mi kažemo da nešto ne može, možda ce oni sutra vrlo kompetentno dokazati da to može. U svakoj generaciji nadeš nekog ko ce sutra biti jako visoko. I kažeš, kako je lepo što ih znam. ”

Vigor Majić, direktor ISP

Cilj programa matematika u ISP jeste da polaznicima približi matematiku kao nauku, a ne kao neki 'aparat' koji se izrodio tek tako. Koristeći zainteresovanost i afirmisanost polaznika želimo da uzpoznamo polaznike sa lepotama matematike, njenom suštinom i naučnim istraživanjem. Polaznik možeš biti i ti, jedino što zahtevamo je volja, želja i zaljubljenost u matematiku. Ostalo će samo od sebe doći...

Ja sam Petničar... A ti?

Priče polaznika

Rb Naziv Piše Datum
01 My story [MAT I 2011] Danica Kosanović 16. april 2011.
02 Petnica [MAT I 2011] Tamara Stanković 22. april 2011.
03 Evo moje priče [MAT LETO 2011] Tamara Krivokoća 07. sept. 2011.

Seminari matematike 2011 godine

Star Zimski seminar MAT 1
Star Zimski seminar MAT 2
Star Prolecni seminar MAT 1